Planerad valpkull

Örjansbergets Kiwi skall paras till våren 2020. Dansk välmeriterat hane är utsett och röntgat klart för parning.

Uppfödare av jaktcocker