Springerspaniel

Springerspaniels från förr

Uppfödare av jaktcocker